pátek 23. srpna 2013

Emus

Po nějaké době jsem opět narazil na krásného drabčíka huňatého (Emus hirtus). Na pastvinách mezi Žulovou a Vápennou se dá vidět celkem pravidelně. Zřejmě mu prospívá zdejší poměrně extenzivní pastva. Více o tomto druhu se můžete dočíst zde.
Podařilo se mi také vyfotit dalšího zajímavého zástupce drabčíkovitých - Aleochara tristis. Jedná se sice o běžný koprofilní druh, zástupci tohoto rodu však prodělávají netradiční vývojový cyklus. Jsou vázaní na larvy a kukly much. Ty však nežerou hned jako ostatní druhy drabčíků, ale parazitují na nich po celou dobu svého vývoje. Jestli je to také případ Aleochary tristis bohužel nevím.

Emus hirtus  


Aleochara tristis