pátek 23. srpna 2013

Emus

Po nějaké době jsem opět narazil na krásného drabčíka huňatého (Emus hirtus). Na pastvinách mezi Žulovou a Vápennou se dá vidět celkem pravidelně. Zřejmě mu prospívá zdejší poměrně extenzivní pastva. Více o tomto druhu se můžete dočíst zde.
Podařilo se mi také vyfotit dalšího zajímavého zástupce drabčíkovitých - Aleochara tristis. Jedná se sice o běžný koprofilní druh, zástupci tohoto rodu však prodělávají netradiční vývojový cyklus. Jsou vázaní na larvy a kukly much. Ty však nežerou hned jako ostatní druhy drabčíků, ale parazitují na nich po celou dobu svého vývoje. Jestli je to také případ Aleochary tristis bohužel nevím.

Emus hirtus  


Aleochara tristis

čtvrtek 4. července 2013

4.7.2013 - Šerák

Při výšlapu na Šerák jsem narazil na dva zajímavé brouky. V kůrovcovém lapači jsem našel zajímavého zástupce z čeledi lencovitých (Melandryidae) - Dolotarsus lividus. Druh je vázán na staré dřevo jehličnatých stromů napadených dřevokaznými houbami. Dalším broukem byl lesák Dendrophagus crenatus.Ten prozměnu žiije pod kůrou mrtvých jehličnanů. Oba druhy jsou poměrně vzácné a indikují zachovalost horského lesa.

Dolotarsus lividus (C. Sahlberg, 1833)

Dendrophagus crenatus (Paykull, 1799)


pátek 19. dubna 2013

Jaro...

Po dlouhé zimě se konečně počasí umoudřilo a tak nic nebránilo první jarní návštěvě jižní Moravy. Já si s sebou dokonce vzal i foťák, takže se mi povedlo pořídit nějáké snímky hmyzů i nehmyzů. Žádný extra nález se však nekonal, takže dnes zatím jen tak symbolicky...

Cyphocleonus dealbatus
Meloe decorus
Rozkvetlé hlaváčky jarní
Hyla arborea

středa 13. července 2011

11.7.2011 - Pěkný kovařík

V jedné pěkně zachovalé jesenické lesní rezervaci se mi při průzkumu podařilo nalézt tohoto vzácného horského kovaříka - Danosoma fasciata. Mám z něj velkou radost...pátek 22. dubna 2011

20.4.2011 - Myrmekofilové

Po delší době byl opět čas na brouky a hlavně na focení. Využil jsem krásného počasí a vyrazil jsem kousek za Olomouc do starého vápencového lomu, kde se měly vyskytovat zajímavé druhy myrmekofilních brouků. Na lokalitě jsem se tedy hned dal do otáčení kamenů a hledání mravenišť. Hned zezačátku ne mě pod kamenem čekalo milé překvapení, nejednalo se však o žádné drobné broučky, ale rovnou o nádherného zlatohlávka Cetonischema aeruginosa. Po chvilce hledání jsem však nacházel i hnízda mravenců rodu Lasius, ve kterých jsem při pozorném prohlížení našel i dva kousky kyjorožce Claviger testaceus a drobného mršníka Hetaerius ferrugineus. Povzbuzen nálezem jsem hledal dál, až jsem narazil na velkou kolonii mrevence Lasius flavus, ve které byly desítky Clavigerů. Vzal jsem si tedy ještě pár kousků. Mravenci pak rychle odklidili do bezpečí své larvy a spolu s nimi i drobné broučky, kteří se jim za péči odvděčují sladkým výměškem ze žlázek za krovkami. S výsledkem hledání jsem byl tedy nadmíru spokojen...

Claviger testaceus

Hetaerius ferrugineus

středa 6. října 2010

6.10.2010 - Mycetoma suturale

Podzim je období, kdy je možné najít brouky, kteří se v jiných částech roku téměř neobjevují. Jedním z nich je vzácný pralesní relikt Mycetoma suturale, který náleží to čeledi Tetratomidae (někdy bývá udáváno Melandryidae). Vzácnost, nebo spíše lokalní výskyt tohoto druhu je podmíněn výskytem vzacné dřevní houby Ischnoderma resinosum, která je pravděpodobně jedinou potravou Mycetomy.
Využili jsme tedy přívětivého podzimního počasí a vydali jsme se na jednu známou lokalitu v údolí řeky Bystřice nedaleko Olomouce. Nejvíce času zabralo samotné nalezení živné houby. V náročném terénu nebyl pohyb od kmene ke kmeni nic jednoduchého, po chvíli jsme však objevili silně obrostlý kmen a hned pod první plodnicí se skrývalo několik jedinců hledaného brouka. Po opatrném prohlédnutí dalších plodnic bylo jasné, že Mycetoma suturale se dá pozorovat masově, stačí pouze nalézt vhodné místo. V některých plodnicích jsme dokonce nalezli i bělavé larvy s tmavou hlavou a výrůstky na konci těla, zda se však jedná o larvy Mycetomy nevím.
Na padlých kmenech bylo samozřejmě možné nalézt i jiné druhy brouků, z nichž některé budou určitě neméně zajímavé. Kromě vzácných brouků nas zaujala i diverzita dřevních hub, z nichž některé vypadaly opravdu nádherně...

Padlé kmeny představují důležitou složku lesa

Ischnoderma resinosum

Mycetoma suturale

Mycetoma suturale

Korálovec bukový - Hericium clathroides

Detail korálovce


pondělí 13. září 2010

11.9.2010 - Žulová

Krátká vycházka se sklepávalem přinesla v sobotu odpoledne ovoce. Vyrazil jsem jen do lesíka nad potokem kousek od domu a při sklepávání suchých a nahnilých větví ležících na zemi jsem našel několik zajímavých brouků. Potěšili mě především tři druhy bývalého rodu Acalles - Ruteria hypocrita, Onyxacalles pyrenaeus a Acalles cf. echinatus. Tito drobní nosatci žijí v přírodně zachovalých lesích a živí se dřevními houbami. Dalším překvapením byl Mycetophagus fulvicollis, vzácnější zástupce čeledi, kterého bych čekal spíše někde v lužním lese. Tečkou za úspěšnou hodinkou sbírání pak byl nález drobného anthribida Choragus sheppardi...

Ruteria hypocrita

Ruteria hypocrita

Onyxacalles pyrenaeus

Onyxacalles pyrenaeus

Acalles cf. echinatus

Mycetophagus fulvicollis

Chroagus seppardi