středa 6. října 2010

6.10.2010 - Mycetoma suturale

Podzim je období, kdy je možné najít brouky, kteří se v jiných částech roku téměř neobjevují. Jedním z nich je vzácný pralesní relikt Mycetoma suturale, který náleží to čeledi Tetratomidae (někdy bývá udáváno Melandryidae). Vzácnost, nebo spíše lokalní výskyt tohoto druhu je podmíněn výskytem vzacné dřevní houby Ischnoderma resinosum, která je pravděpodobně jedinou potravou Mycetomy.
Využili jsme tedy přívětivého podzimního počasí a vydali jsme se na jednu známou lokalitu v údolí řeky Bystřice nedaleko Olomouce. Nejvíce času zabralo samotné nalezení živné houby. V náročném terénu nebyl pohyb od kmene ke kmeni nic jednoduchého, po chvíli jsme však objevili silně obrostlý kmen a hned pod první plodnicí se skrývalo několik jedinců hledaného brouka. Po opatrném prohlédnutí dalších plodnic bylo jasné, že Mycetoma suturale se dá pozorovat masově, stačí pouze nalézt vhodné místo. V některých plodnicích jsme dokonce nalezli i bělavé larvy s tmavou hlavou a výrůstky na konci těla, zda se však jedná o larvy Mycetomy nevím.
Na padlých kmenech bylo samozřejmě možné nalézt i jiné druhy brouků, z nichž některé budou určitě neméně zajímavé. Kromě vzácných brouků nas zaujala i diverzita dřevních hub, z nichž některé vypadaly opravdu nádherně...

Padlé kmeny představují důležitou složku lesa

Ischnoderma resinosum

Mycetoma suturale

Mycetoma suturale

Korálovec bukový - Hericium clathroides

Detail korálovce


pondělí 13. září 2010

11.9.2010 - Žulová

Krátká vycházka se sklepávalem přinesla v sobotu odpoledne ovoce. Vyrazil jsem jen do lesíka nad potokem kousek od domu a při sklepávání suchých a nahnilých větví ležících na zemi jsem našel několik zajímavých brouků. Potěšili mě především tři druhy bývalého rodu Acalles - Ruteria hypocrita, Onyxacalles pyrenaeus a Acalles cf. echinatus. Tito drobní nosatci žijí v přírodně zachovalých lesích a živí se dřevními houbami. Dalším překvapením byl Mycetophagus fulvicollis, vzácnější zástupce čeledi, kterého bych čekal spíše někde v lužním lese. Tečkou za úspěšnou hodinkou sbírání pak byl nález drobného anthribida Choragus sheppardi...

Ruteria hypocrita

Ruteria hypocrita

Onyxacalles pyrenaeus

Onyxacalles pyrenaeus

Acalles cf. echinatus

Mycetophagus fulvicollis

Chroagus seppardi

středa 8. září 2010

8.9.2010 - Žulová

Dnes jsem se byl na chvíli podívat do NPP Borový poblíž Žulové. Chráněné územé je zde vyhlášeno kvůli skalním výtvorům, ale je zde možné najít i pěkný přirozený les tvořený především bukem a borovicí. Bohužel jsem si všiml, že odsud mizí dřevo, především polomy a suché stromy, což by se asi v NPP dít nemělo...
Z brouků jsem našel především saproxylické druhy, tzn. druhy vázané na mrtvé dřevo. Ze zajímavěhších druhů bych uvedl Enedreytes sepicola (Anthribidae), Orchesia micans (Melandryidae), Scaphidema metallicum (Tenebrionidae) nebo Endomychus coccineus (Endomychidae). Nepodařilo se mi znovu najít druh Thymalus limbatus (Trogossitidae), kterého jsem zde viděl vloni. Na dřevních houbách jsem nacházel mnoho malých brouků, především z čeledi Ciidae.
Doufám, že do budoucna na lokalitě bude zůstávat dostatek mrtvého dřeva, aby se udržela kvalita lesa...

NPP Borový

Enedreytes sepicola

Scaphidema metallicum

úterý 20. července 2010

Vymírání po olomoucku

Konečně se mi naskytla možnost zajít v noci v létě do jednoho z olomouckých parků, kde se vyskytuje jeden z našich největších tesaříků - Aegosoma scabricorne (=Megopis scabricornis). Tento druh u nás v současné době přežívá pouze na jižní Moravě (Břeclavsko) a izolovaně také právě v Olomouci. Historie hanácké populace je docela zajímavá. Původně byla považována za fragment původní populace, která měla být vázaná na břehové porosty řeky Moravy. Jelikož se však nepodařilo prokázat na střední Moravě výskyt jinde než v jednom z olomouckých parků, převládá dnes již spíše názor, že tento druh byl v Olomouci uměle vysazen některým z místních entomolgů. Ať je původ jakýkoliv, je jisté, že populace v Olomouci vymírá. Silný tlak veřejnosti a strach zodpovědných osob vedou v poslední době k silnému kácení starých stromů, které negativně ovlivňuje i živočichy na tyto stromy vázané (zmíněný tesařík vyžaduje živé, ovšem do jisté míry poškozené listnaté stromy) - viz http://ziva.avcr.cz/?c=186. Nepříznivý vývoj populace dosvědčuje i fakt, že jediný mnou pozorovaný kus tohoto tesaříka byl již dříve označen za účelem odhadu velikosti celé populace (pravděpodobnost nálezu takového jedince v silné populaci by byla velmi malá). A tak můžeme jen hádat, jak dlouho se ještě olomoucký tesařík drsnorohý vypořádá s tlakem predátorů, parazitů a motorových pil...osobně bych to viděl už jen na pár let. A to je škoda...

Aegosoma scabricorne nalezený na jednom z mála osídlených stromů - pod broukem penetrační nátěr

Číslo tři ještě žije

sobota 3. července 2010

Začátek července...

Pěkné počasí láká na brouky. Na několika nedávných kratších vycházkách jsem nalezl i některé zajímavější druhy (alespoň pro mě). Povzbuzen pozorováním nosatce rodu Cionus v Libickém luhu (viz níže) jsem se rozhodl najít nějakého toho diviznáčka, jak se česky tito brouci nazývají, i u nás doma. Na diviznách bohužel nic, ale krtičníky zaručují úspěch - našel jsem na nich druhy C. scrophulariae a C. tuberculosus (tento druh bývá masově). Dlaší zajímavý druh, který jsem v nedávné době potkal, je Dascillus cervinus. Tento brouk je u nás jediným zástupcem celé nadčeledi Dascilloidea. Měl by se poměrně hojně vyskytovat na horských vlhkých loukách, tenhle byl však můj první.
Léto je také dobou krasců, proto jsem se rozhodl napravit fakt, že jediného krasce rodu Buprestis jsem našel doma na slunečníku (viz ještě níže) a vydal jsem se prozkoumat čerstvé smrkové paseky. Nakonec jsem uspěl, i když podle počtu výletových otvorů na starých pařezech bych čekal, že nalezení krasce na pařezu bude jednodušší záležitost. Při hledání jsem nalézal hojně tesaříky Clytus lama nebo Arhopalus rusticus.
Věřím, že během léta se mi podaří ještě na nějakou tu zajímavost narazit...no a samozřejmě i vyfotit.

Cionus scrophulariae

Cionus tuberculosus

Dascillus cervinus

Dascillus cervinus

Buprestis rustica

Buprestis rustica

Odlet Lygistopterus sanguineus

pátek 11. června 2010

Arachnologická vsuvka...

Dneska jsem našel tuhle krasavici, tak bych vám ji chtěl ukázat...

úterý 8. června 2010

8.6.2010 - Elaphrus riparius

Dnes jsem se na kole vypravil obhlídnout místo, které bylo ještě před rokem kukuřičným polem. Blesková podvodeň na konci loňského června však ztrhla z pole ornici, čímž se vytvořil široký pás štěrkopískových lavic protkaný stružkami vody vytékajícími z rozbité meliorace. Původně jsem chtěl nafotit hlavně svižníky, i když jsem čekal i nějaké vlhkomilné střevlíčky. Svižníci nakonec nebyli, ale potěšil mě sice hojný, přesto moc pěkný druh - Elaphrus riparius (Linnaeus, 1758), jehož focení si s focením svižníku nijak nezadalo.
Snad se vám bude líbit...

Mokřadek s Elaphry...

Elaphrus riparius

Elaphrus riparius

sobota 22. května 2010

21.5.2009 - Libický luh

Nečekaný výlet do oblasti největšího komplexu lužních lesů v Čechách mě mile překvapil. I přes počáteční nepřízeň počasí se nám s kolegy podařilo zjistit velké množství druhů brouků. Asi nejvíce mě potěšil nález několika krajníků hnědých (Calosoma inquisitor) a také velmi hojný výskyt mrchožrouta housenkáře (Dendroxena quadrimaculata) , na které jsem doposud neměl štěstí. Paradoxně díky špatnému počasí byly umožněny nálezy mnoha brouků, především tesaříků. Po dešti brouci sražení z korun nehybně seděli na listech v podrostu ve velkém množství a jejich nalezení nevyžadovalo velké úsilí. Takto nalezeni byli např. tesaříci Rhagium sycophanta, Anisorus quercus, Grammoptera ustulata, Mesosa nebulosa, Anaglyptus mysticus, Stenostola, Leiopus a Ropalopus. Pobyt v lese však velice znepříjemňovala hejna hladových komárů a obrovské množství klíšťat. Pár přisátých parazitů mi dojem z první letošní vetší výpavy nezkazilo, pro příště však beru repelent:)
Na focení moc času nebylo, ale pár snímků jsem udělat stihl....snad se líbí.
a zatím neurčené druhy rodu

Okraj lesa a vlhká louka - biotop mnoha druhů brouků

Cionus sp.

Cionus sp.

Curculio villosus Latreille, 1802

Mesosa nebulosa (Fabricius, 1781)

Dobře maskovaná Cassida sp.


pátek 7. května 2010

7.5.2010 - Olomouc

Využil jsem volna a lepšího počasí a v Olomouci jsem na chvilku navštívil starý zpustlý sad. Zkoušel jsem hlavně focení s novou makropředsádkou Raynox a musím říct, že jsem s ní velmi spokojen. Na ukázku přidávám tři brouky, které jsem potkal...

Cantharis decipiens Baudi, 1871

Anthaxia nitidua (Linnaeus, 1758)

Sphenophorus striatopunctatus (Goeze, 1777)

sobota 10. dubna 2010

10.4.2010 - Pastviny v Žulové

Dnešní počasí nějaké větší ento akci moc nepřálo, a tak jsem vyrazil pouze na chvilku na pastviny u Žulové. Chtěl jsem zjistit, jestli se oproti předchozím rokům něják změnilo složení fauny koprofágních brouků. Podařilo se mi však nalézt jen jeden pro mě nový druh - Oxyomus sylvestris. Jinak byli hojní Aphodius prodromus, Aphodius depressus, Aphodius luridus, Aphotius ater, Aphodius fimetarius a Onthophagus fracticornis. Nepohrdl jsem ani vodomily rodu Sphaeridium a Cercyon a také drabčíky rodu Philonthus.

Brouci jsou focení až doma, takže se omlouvám za ten písek:)


Zvědavý skot...

Aphodius fimetarius

Aphodius prodromus

Aphodius ater

Aphodius luridus

Oxyomus sylvestris

Oxyomus sylvestris

Onthophagus frakticornis - portrét samce

Onthophagus fracticornis - samec

Cercyon sp.

Sphaeridium sp.