čtvrtek 29. října 2009

Anthicus antherinus (Linnaeus, 1761)

Zjistil jsem, že mám doma několik kusů těchto velmi zajímavých brouků, které jsem si asi před měsícem přivezl z lomů od Grygova. No a protože brouci krásně pózovali, mohl jsem v klidu fotit. Předkládám vzorek na posouzení...

pondělí 5. října 2009

5.10.2009 - Hrubá Voda

Tak po dlouhé době byl konečně čas na lepší výpravu za brouky. Volba padla opět na nádherné lesy v okolí Hrubé Vody u Olomouce. Na prudkých svazích inverzního údolí lze nalézt užasně vypadající porosty s přirozenou skladbou dřevin plné mrtvého dřeva v různém stádiu dekompozice.
Bohužel po příjezdu jsme zjistili, že suché počasí se projevilo i tady. Veškeré dřevo bylo totálně vyschlé a najít brouka byl opravdu malý zázrak. O suchu svedčí i to, že potůčky, které byly zjara plné vody, nyní vodní tok připomínaly jen vzdáleně. I přes nenaplněné očekávání co se brouků týče jsme si užili alespoň krásný den v krásné přírodě.
K samotným nálezům toho moc napsat nemůžu...asi nejzajímavější sběr byl na torzu statné jedle, což už je vzácný jev sám o sobě. Pod kůrou byli k nalezení tesaříci Rhagium mordax (v jedli překvapení) a v povrchové vrstvě dřeva byla spousta nosatců ze skupiny Cossonidů - Rhyncolus sp. Dále jedle hostila potemníky z rodu Corticeus a jednoho střevlíka Carabus intricatus. Tím je výčet nálezů téměř kompletní. V trouchnivých bucích jsem pak nalezl pouze roháčky Synodendron cylindricum, potemníky Bolitophagus reticulatus a jedoho zástupce kovaříků z rodu Apmedus.
Oproti jarní výpravě to bylo dost zklamání, ale není každý den posvícení...snad alespoň těch několik fotek udělá radost:)

Rhagium mordax

A portrétek...

Rhyncolus sp. z jedle