pondělí 13. září 2010

11.9.2010 - Žulová

Krátká vycházka se sklepávalem přinesla v sobotu odpoledne ovoce. Vyrazil jsem jen do lesíka nad potokem kousek od domu a při sklepávání suchých a nahnilých větví ležících na zemi jsem našel několik zajímavých brouků. Potěšili mě především tři druhy bývalého rodu Acalles - Ruteria hypocrita, Onyxacalles pyrenaeus a Acalles cf. echinatus. Tito drobní nosatci žijí v přírodně zachovalých lesích a živí se dřevními houbami. Dalším překvapením byl Mycetophagus fulvicollis, vzácnější zástupce čeledi, kterého bych čekal spíše někde v lužním lese. Tečkou za úspěšnou hodinkou sbírání pak byl nález drobného anthribida Choragus sheppardi...

Ruteria hypocrita

Ruteria hypocrita

Onyxacalles pyrenaeus

Onyxacalles pyrenaeus

Acalles cf. echinatus

Mycetophagus fulvicollis

Chroagus seppardi

středa 8. září 2010

8.9.2010 - Žulová

Dnes jsem se byl na chvíli podívat do NPP Borový poblíž Žulové. Chráněné územé je zde vyhlášeno kvůli skalním výtvorům, ale je zde možné najít i pěkný přirozený les tvořený především bukem a borovicí. Bohužel jsem si všiml, že odsud mizí dřevo, především polomy a suché stromy, což by se asi v NPP dít nemělo...
Z brouků jsem našel především saproxylické druhy, tzn. druhy vázané na mrtvé dřevo. Ze zajímavěhších druhů bych uvedl Enedreytes sepicola (Anthribidae), Orchesia micans (Melandryidae), Scaphidema metallicum (Tenebrionidae) nebo Endomychus coccineus (Endomychidae). Nepodařilo se mi znovu najít druh Thymalus limbatus (Trogossitidae), kterého jsem zde viděl vloni. Na dřevních houbách jsem nacházel mnoho malých brouků, především z čeledi Ciidae.
Doufám, že do budoucna na lokalitě bude zůstávat dostatek mrtvého dřeva, aby se udržela kvalita lesa...

NPP Borový

Enedreytes sepicola

Scaphidema metallicum