středa 6. října 2010

6.10.2010 - Mycetoma suturale

Podzim je období, kdy je možné najít brouky, kteří se v jiných částech roku téměř neobjevují. Jedním z nich je vzácný pralesní relikt Mycetoma suturale, který náleží to čeledi Tetratomidae (někdy bývá udáváno Melandryidae). Vzácnost, nebo spíše lokalní výskyt tohoto druhu je podmíněn výskytem vzacné dřevní houby Ischnoderma resinosum, která je pravděpodobně jedinou potravou Mycetomy.
Využili jsme tedy přívětivého podzimního počasí a vydali jsme se na jednu známou lokalitu v údolí řeky Bystřice nedaleko Olomouce. Nejvíce času zabralo samotné nalezení živné houby. V náročném terénu nebyl pohyb od kmene ke kmeni nic jednoduchého, po chvíli jsme však objevili silně obrostlý kmen a hned pod první plodnicí se skrývalo několik jedinců hledaného brouka. Po opatrném prohlédnutí dalších plodnic bylo jasné, že Mycetoma suturale se dá pozorovat masově, stačí pouze nalézt vhodné místo. V některých plodnicích jsme dokonce nalezli i bělavé larvy s tmavou hlavou a výrůstky na konci těla, zda se však jedná o larvy Mycetomy nevím.
Na padlých kmenech bylo samozřejmě možné nalézt i jiné druhy brouků, z nichž některé budou určitě neméně zajímavé. Kromě vzácných brouků nas zaujala i diverzita dřevních hub, z nichž některé vypadaly opravdu nádherně...

Padlé kmeny představují důležitou složku lesa

Ischnoderma resinosum

Mycetoma suturale

Mycetoma suturale

Korálovec bukový - Hericium clathroides

Detail korálovce