čtvrtek 24. července 2008

Pár zajímavostí ze sbírky

Na následujících snímcích vám ukážu některé brouky, které považuju za vyznamnější součást mé skromné sbírky brouků (skromné proto, že v porovnání s většinou ostatních sbírek by se dala považovat za trpaslíka:o). Prvním druhem je velmi vzácný tesařík Cornumutila qudarivittata (Gebler, 1830). Jeho výskyt je v České republice omezen jen na oblast Hrubého Jeseníku, a to především na původní vysokohorské smrkové porosty. O to větší pak bylo mé překvapení, když jsem ho jednoho zimního dne našel při zatápění sedět na dřevě přímo u nás doma v kotelně. Bohužel už nikdy nepůjde zjistit, odkud pocházelo dřevo, ze kterého se tesařík vylíhl. Mohu tak ale na druhou stranu patriotsky doufat, že tahle vzácnost žije skrytě i někde v rychlebských lesích. Dalším zajímavým druhem tesaříka je Saperda perforata (Pallas, 1773). Jde o řídce se vyskytujícího brouka, vázaného hlavně na lužní lesy s bohatým zastoupením topolů a osik, ve kterých prodělává svůj vývoj. U nás je častějíší např. v okolí středního dolního toku Moravy a také v polabí. Brouci z mé sbírky byli vychováni z larev nalezených na jaře v odlomeném vrcholu osiky v obci Žulová. Tento nález je důležitý hlavně z faunistického hlediska, protože se jedná o první doklad pro celou oblast. Ve výčtu druhů následuje Oberea linearis (Linnaeus, 1761) - kozlíček lískový. Je to opět tesařík, který se vyvijí v tenkých větvích lísky. Není ani příliš vzácný, ale velmi těžko se hledá, protože život tráví v korunách stromů nebo keřů (lísek). Chytil jsem zatím jen jeden kus, a to ještě velkou náhodou v letu (tesaříka, ne v letu mém:).

Vlevo nahoře Cornumutila quadrivittata, vpravo nahoře Saperda perforata
a dole Oberea linearis

O dalších zajímavých broucích by se dalo psát opravdu dlouho, tak si necháme něco i na příště...

Žádné komentáře: